הזמנת מקום

משלוח חינם בקניה מעל 400 ש"ח

אין מוצרים בעגלה

כבר חברי מועדון? התחברו

משתמש חדש

על מנת לבצע את הרכישה יש להרשם תחילה למועדון הלקוחות של יקב הרי גליל.
ההרשמה היא ללא עלות.
דאגנו לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו להנות מההטבות של חבר מועדון כבר עכשיו.

להרשמה

תקנון

תקנון – יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ

 

1.1 אתר www.galilmountain.co.il ) להלן-"האתר"(, מופעל ע"י יקב הר יגליל אחזקות אגש"ח בע"מ –ח.פ .

570051854) להלן – "החברה "או" "יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ"(. האתר מיועד לציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר מנהל חנות וירטואלית ומאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ.  

1.2 המבצע ו/או המעוניין לבצע עסקת רכישה באתר מאשר כי הוא מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין , כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעיליו. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור בו ,המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. 

1.3 האמור בתקנון הינו בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד. הוראות התקנון יחולו על כל משתמשי האתר לרבות תאגידים וגופים משפטיים אחרים. 

 

2. תנאי ההשתתפות 

2.1 רשאי לבצע עסקת רכישה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה ) וכן חברה מאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל( אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן : ויזה כ.א.ל, לאומי ויזה, מאסטרקארד , ישראכרט בע"מ.  

2.2 תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה ולגביה, המוצרים המבוקשים ע"י המשתמשים נמצאים במלאי והכתובת אליה יש לספק את המוצרים הינה בישראל ונמצאת במפת החלוקה  של דואר ישראל. 

2.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ועסקת רכישה שיעשו על ידך באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר ו/או החברה, לכל דבר ועניין.  

2.4 גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון . אם אינך מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר. 

2.5 כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו. 

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.  

 

3.פרטי המשתמש 

3.1 בעת ביצוע עסקה באתר המשתמש יידרש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי ,שם משפחה ) שם ומס' חברה –לפי העניין ( ,טלפון ,כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. 

3.2 ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים ולא מדויקים יקב הרי גליל לא יוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מגיש פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים- אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ליקב הרי גליל / או לאתר בשל כך. 

3.3 בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו ,או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה,  כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או  הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי. 

 

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר 

4.1 המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי .יקב הרי גליל אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי . במקרה שלאחר ביצוע עסקת רכישה של מוצר התברר כי המוצר אזל, תודיע על כך החברה לצרכן תוך 72 שעות ממועד עסקת הרכישה באתר ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי  או ביטול העסקה. 

4.2 התשלום בגין עסקת הרכישה יבוצע בכרטיס האשראי בלבד ) לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, זיכוי וכדומה(. 

4.6 המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי   יקב הרי גליל  בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי  משלוח הודעות הדוא"ל  האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה  

4.7 רישומי המחשב הפנימיים של יקב הרי גליל  ו/או מי שמטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור. 

 

5. אספקת  המוצרים. 

5.1 יקב הרי גליל תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו  

5.2 שירותי השילוח יהיו באמצעות דואר ישראל או באמצעות  חברת שליחויות או אחר אשר יתואם ע"י החברה.  

5.3 יקב הרי גליל תפעל על מנת לספק  את המוצרים על פי התנאים הנקובים ממחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. 

5.4 יקב הרי גליל  מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של  המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. 

 5.5  התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים ,לא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח. 

5.6 מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי  עבודה של חברת השליחויות )לא כולל ימי שבת וימי חג( כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 00:12 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת. 

5.7 יקב הרי גליל לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדויקים ומלאים שמסר המשתמש .יקב הרי גליל לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירות ונזקי טבע, שביתות השבתות וכיוצ"ב .

במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים ליקב הרי גליל  מראש תנקוט  יקב הרי גליל במרב האמצעים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן. 

 

6. מדיניות ביטול עסקת הרכישה והחזרת המוצר. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן. 

6.1 הצרכן יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"( והתקנות בכוחו. 

6.2 ביטול עסקת הרכישה על ידי הצרכן תעשה בכתב ליקב הרי גליל לכתובת המייל שבאתר.

6.3 הצרכן יהיה רשאי לבטל את עסקת הרכישה מיום ביצוע ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

6.4 הצרכן לא יהא רשאי לבטל את עסקת רכישת המוצרים שיפורטו להלן: 

א. טובין פסידים. 

ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה. 

ג. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. 

6.5 במקרה של ביטול עסקת הרכישה בהתאם לאמור לעיל ,, יקב הרי גליל תחזיר לצרכן את אותו חלק ממחיר ששולם על ידו, ולא תגבה  מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על %5 ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם ) במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול.

 

"דמי ביטול " – לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת יקב הרי גליל הוצאו על ידה או שהיא התחייבה בהן בשל התקשרות העסקה או בשל ביטולה. 

 

6.6 במידה שמבצע עסקת הרכישה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר ליקב הרי גליל על חשבונו ובהתאם לפרטים שיימסרו לו. המוצר יוחזר ליקב הרי גליל באריזתו המקורים כשהוא שלם, ללא פגם מכל סוג שהוא ומבלי שנעשה בו שימוש ובלווי החשבונית שנשלחה ולצרכן עם במוצר ולאחר מכן יזוכה הצרכן על ידי יקב הרי גליל  בהתאם לאמור לעיל. 

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח  בע"מ 

6.7 יקב הרי גליל תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה כולה או חלקה: 

6.7.1 במקרה ונפלה טעות במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר בתנאי התשלום ו/או נתונים ממבצע עסקת הרכישה באתר. 

6.7.2 במקרה של אירועים שאינם בשליטת יקב הרי גליל ו/או מפעילי האתר לרבות כוח עליון ,פעולות מלחמה, איבה או טרור, תקלות מחשוב ו/או בכל גורם תקשורתי אחר המונעים ו/או המעכבים את המשך המכירה, ביצועה ואספקת במועדים שנקבעו או השתתפות במכירה באופן תקין ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אחרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר: 

3.6.7 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של במצע עסקת הרכישה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה; 

יקב הרי גליל ו/או מפעילי האתר לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שהתבצעה באתר. 

6.7.4 הודעה על ביטול המכירה תימסר למבצע עסקת הרכישה בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל עסקת הרכישה ויקב הרי גליל תימנע מחיוב כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה או תשיב למצע עסקת הרכישה כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למבצע עסקת הרכישה ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי  יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ בגין ביטול עסקת הרכישה כאמור בסעיף זה. 

 

7. זכויות קניין רוחני 

7.1 זכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר הם של יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ ו/או של  galilmountain.co.il  

7.2 מידע ו/או תצוגה  המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב האתר, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו ,קטעי וידאו ) להלן-"המידע"( מוגנים ע"י חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ו/או של מדינות אחרות לרבות ע"י אומנות בינ"ל ונמצאים בבעלותה של  יקב הרי גליל   ו/או מי שמטעמה ו/או של צדדים שלישיים אשר התירו ל יקב הרי גליל לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. נאסר על המשתמש באתר להכניס שינויים, להעתיק, לשכפל , להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובתמונות המופיעים באתר ללא הסכמה בכתב ומראש של יקב הרי גליל  7.3 הסימנים המסחריים של יקב הרי גליל  GALILMOUNTAIN בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ. 

 

8. הגבלת אחריות 

8.1 יקב הרי גליל בודקת את המידע המוצג באתר. ככל שיתברר ליקב הרי גליל כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, היא תתקנה באופן מידי . יקב הרי גליל אינה אחראית למידע שאינו מדויק ו/או  לטעויות שנפלו ביחס למידע זה בנסיבות שבהן עשתה ככל שבידה כדי למנוע את אי הדיוק ו/או הטעויות האמורות. 

8.2 הוצהר ומוסכם כי המידע המוצג באתר אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה כלשהי של  יקב הרי גליל לרכישת המוצרים הנמכרים באתר. המשתמש באתר מסכים לכך שכל הסתמכות על מידע המוצג באתר נעשתה לפי שיקול דעתו ועל אחריותו הבלעדית .יקב הרי גליל לא תישא באחריות כלפי מידע שמקורו מצדדים שלישיים. 

8.3 יקב הרי גליל אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין במקרה שבו רכישת המשתמש לא התקבלה במערכת ו/או במקרה של בעיה טכנית בשימוש באתר ו/או בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לבצע עסקת רכישה ו/או לקבל ת המוצרים ו/או שהשירות באתר יתקיים בבטחה. 

8.4 יקב הרי גליל ו/או מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק גופני, פיזי, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש במוצרינו או לצד שלישי כלשהו. 

8.5 יקב הרי גליל ו/או מי שמטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים שנרכשו מיקב הרי גליל ו/או מי מטעמה או כתוצאה ממוצר אשר נפגם בעת השימוש ו/או כתוצאה ממוצר פגום – לרבות אובדן רווחים- תהא עילת התביעה אשר תהא. 

8.6 התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר שבמציאות. 

8.7 יקב הרי גליל לא תהא אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה ברוכש ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה. 

 

9 תנאים נוספים 

1.9 אורך תקופת האחריות ותנאיה יהיו מצוינים על גבי הוראות השימוש המצורפים למוצר. 

2.9 אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרה בלתי חוקית. 

3.9 הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק באופן מידי את גישת המשתמש באתר אם יפר את תנאי התקנון. 

4.9 יקב הרי גליל שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, להסיר ו/או לתקן את התקנון על כל סעיפיו ו/או את כללי הרכישה באתר ו/או את המידע המצוי באתר – מעת לעת ולמשתמש לא תהא כל טענה כלפי בגים יקב הרי גליל בגין פעולות אלו. 

5.9 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר  באתר אינם לשיקול דעתה הבלעדי של יקב הרי גליל אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדית. 

6.9 הפעילות באתר זה לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי  השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד. 

7.0 ט.ל.ח

 

מדיניות הגנת הפרטיות 

כל המידע שנמסר ל יקב הרי גליל על ידי המשתמש באתר זה ישמש לצורך ביצוע עסקת רכישה ו/או הפעולות הנלוות לה. המידע אינו מעבר לכל גורם אחר, למעט לאלו הפועלים עבור או בשם יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ  או הקשורים לעסק לצורך ביצוע עסקת הרכישה ו/או הפעולות הנלוות לה. ייתכן  ו יקב הרי גליל תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש באתר ו/או בפרטי הקשר האחרים שנמסרו לצורך משלוח דואר אלקטרוני חוזר ו/או  תגובה לפניית המשתמש באתר. דואר דיוורי בנוגע לחברה, למוצריה ומבצעיה, ככל שיהיו, יישלח רק במידה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב על ידי המשתמש באתר  

השימוש בפרטי אמצעי התשלום שנמסרו על ידי המשתמש באתר ייעשה לצורך ביצוע התשלום והמידע אודות פרטי אמצעי התשלום לא יועבר לכל גורם אחר נוסף אלא לשם הוצאה לפועל של העסקה שבוצעה על ידי המשתמש באתר. 

 

יקב הרי גליל שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש באתר, ככל שנמסרו לה ,במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן. 

 

ייתכן וייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש באתר, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש באתר .יקב הרי גליל אחזקות אגש"ח בע"מ רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ,לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי .יקב הרי גליל  רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.